Bizler Arapçayı hafıza tekniklerini kullanarak, hızlı ve kalıcı bir şekilde öğretiyoruz. Birkaç ayda öğrettiğimiz bilgileri hafıza tekniklerini kullanmadan öğretmeye çalışsaydık bunu 2-3 senede yapamazdık. Diğer kurslar ise hafıza tekniklerini kullanmadıklarından eğitimleri hem çok uzun sürüyor hem de başarı yüzdeleri çok düşük oluyor.

Bu zamanda eğer bir eğitimi pazarlamak ve insanların dikkatini çekmek istiyorsanız üç altın kelimenin eğitiminizin içinde olması gerekir. Bunlar: Az emek, az zaman ve çok iştir. Eğer eğitiminiz az zamanda tamamlanmıyorsa; az emekle yapılamıyorsa ve neticesinde büyük bir kazanç ele geçmiyorsa maalesef bu asrın insanı o eğitimle ilgilenmez; ilgilenenler de çok kısa bir zaman sonra eğitimi bırakırlar.

İşte bu üç altın kelimenin klasik Arapça eğitimlerinde bulunmaması sebebiyle mevcut Arapça kursları ilgi görmemekte ve ilgi görenler de beklenen neticeyi sağlayamamaktadır.

Merkezimizin kurucusu olan Sinan Yılmaz Hocamız bu durumu şöyle anlatıyor:

Geçen sene 3 üniversiteye davet edildim. Bu üniversiteler Arapça eğitimi yapıyorlardı. Bunlardan bir tanesi, günde 5 saatten haftada 25 saat eğitim veriyordu ve eğitimleri 2 sene sürüyordu. Bu uzun ve yoğun eğitime rağmen üniversitenin rektörü ve Arapça bölüm başkanı şunu itiraf ediyordu: “Bizim öğrencilerimizin hiçbiri Arapçayı öğrenemiyor. İlk 6 ayda gramer bile öğretemiyoruz. Siz ne yapıyorsunuz da Arapçanın tamamını kısa bir zamanda öğretiyorsunuz?”

Bizi klasik Arapça kurslarından farklı kılan şey, bilgileri hafıza teknikleri ile öğretiyor olmamızdır. Bizler Hafıza Merkezi’yiz. Hafıza tekniklerini ve beynin çalışma prensiplerini çok iyi biliyoruz. Bu bizim işimiz. Arapçaysa bizim hem sahamız hem de özel ilgi alanımız. Arapçanın bütün gramer kurallarını ve kelimelerini hafıza teknikleriyle ezberletiyoruz. Eğitimimizde hafıza tekniklerini ve animasyonları kullanıyoruz. Bu hem dersi eğlenceli hale getiriyor hem de başarı yüzdesini yüzde yüze çıkarıyor.

Hafıza teknikleriyle konu ezberlemek dünyada kullanılan bir sistemdir. Bizler de Hafıza Merkezi olarak bu sistemi kullanarak 20 yılı aşkın bir zamandır eğitimler yapıyor ve okul derslerinden tutun, fıkıh ve tefsir gibi dini ilimlere kadar birçok branşta dersler veriyoruz.

Ancak hafıza tekniklerini kullanarak Arapçanın gramer yapısını ezberletmek şimdiye kadar kimsenin uygulamadığı ya da uygulayamadığı bir sistemdir. Sistem, Sinan Yılmaz Hocamızın 20 seneyi aşkın bir zamandır hafıza teknikleriyle ilgilenmesi ve bu eğitimin uzmanı olması neticesinde ortaya çıkmıştır. Ayrıca Hocamızın tefsir ve fıkıh gibi dini ilimlere olan vukufiyeti ve bizzat kendisinin bu dini ilimleri hafıza teknikleriyle tahsil etmesi, bu sistemin ortaya çıkışında en büyük etkendir. Tabi asıl ihsan sahibi, Allah-u Teâlâ’dır, O’nun rahmet ve keremidir.

Sistemin kaşifi olan Sinan Yılmaz Hocamız bu sistemin ortaya çıkışını şöyle anlatmaktadır:
İnsanların Kur’an’a olan ilgisizliği hatta hafızların bile Kur’an’ı anlamadan okuması beni hayli üzüyordu. Ülkemizde yapılan Arapça eğitimlerin hafıza teknikleri kullanılmadan yapılması, Arapçayı öğrenmeyi ve Kur’an’ı anlamayı oldukça zorlaştırıyordu. Neredeyse 10 senelik bir zamana ihtiyaç duyuluyordu. Halbuki bu asırda 10 sene ilim tahsil edebilecek kişilerin sayısı oldukça azdır.
Bu sebeple, hafıza teknikleriyle Arapça öğretmeye ve Kur’an’ı anlama üzerine bir müfredat hazırlamaya karar verdim. İlk önce müfredatın konularını çıkarttık. Sayısına göre isimlerden tutun, ism-i zaman ve mekâna kadar bütün konuların içinde bulunduğu son derece kuvvetli bir çatı oluşturduk. Uzman hocalar ile birlikte konu başlıklarının altını doldurduk ve dersleri sunum şekline getirdik. Daha sonra ben her ders üzerinde yoğunlaşarak o derste geçen gramer kurallarını ve ezberlenmesi gereken kaideleri çıkartım. Daha sonra da her kural ve bilgiyi hafıza tekniklerine döktüm ve öğrencinin daha kolay algılaması için de bilgileri animasyonlara çevirdim. Bu sayede dersler hem daha zevkli hem de son derece verimli geçecekti.

Arapçayı sarf ve nahiv olarak ayırdığımızda, 14 derste sarfın tamamını ve 15 derste nahivin tamamını işliyoruz. Yani Arapçanın sarf ve nahivinin tamamını 29 derste ezberletiyoruz. Kur’an’ı anlamak veya pratik konuşmak için gerekli bütün konular bu müfredatın içindedir.

Bizler hedef odaklı Arapça eğitimler yapmaktayız. Her kursiyer kendi hedefine uygun sınıfa dahil olmakta ve bu sayede ihtiyaç duyduğu Arapçayı öğrenmektedir. Bizler Arapçayı kendi içinde dörde böldük:

1- Hafıza Teknikleri ile Kur’an Arapçası Eğitimi

2- Hafıza Teknikleri ile Pratik Arapça Eğitimi

3- Hafıza Teknikleri ile Açık Öğretim Arapçası Eğitimi

4- Hafıza Teknikleri ile İmam Hatip Arapçası Eğitimi

Şubemiz olan kurumlara bu dört eğitimin eğitim slaytları verilmekte ve şubemiz olan kurumlar hedef odaklı bu eğitimleri yapabilmektedir.

Arapça eğitimimiz, hafıza eğitimi uzmanı Sinan Yılmaz’ın yılların deneyimiyle hazırlamış olduğu bir sistemdir. Bu sistemin alt yapısında ve Arapça derslerin iskeletinin hazırlanarak içinin doldurulmasında birçok Arapça öğretmeni de görev almıştır. Sistem son derece dikkatli bir çalışma ile kurgulanmıştır.

Bizler tüm eğitimleri slaytlara döktük. Eğitimimizde tahtayı neredeyse hiç kullanmıyor ve slaytlar üzerinden dersi anlatıyoruz. Bu sayede hiçbir bilgi kaçmıyor ve eğitmen konudan uzaklaşmıyor.

Sizlerin tek yapması gereken, bizlerden bu sistemin eğitimini almak ve daha sonra slaytları ve ek materyalleri kullanarak eğitimi vermektir. Eğer Arapçayı bilen bir eğitimciyseniz sizi eğitelim ve bu dersleri kendiniz verin. Eğer eğitimci değilseniz, eğitimcilerinizi bize gönderin onları eğitelim ve bu dersleri onlara verdirin. Hem güzel bir hizmet yapın hem de güzel bir kazanç elde edin.

Bizler Hafıza Merkezi olarak sizleri hem hayırlı hem de bereketli bir işe davet ediyoruz. Merkezimiz, Arapça eğitimimizin yurtiçi ve yurt dışı bayiliklerini verecektir. Her ile sadece bir bayilik vereceğimiz için sizleri acele etmeye davet ediyoruz.

0216 517 25 26 Nolu telefonunu arayarak randevu alabilir ve Merkezimizi ziyaret ederek merak ettiğiniz her şeyi öğrenebilirsiniz.