Hafıza eğitiminin amacı, öğrenilen bilgileri kolayca ezberleyerek kalıcı olmasını sağlamaktır. İnsanın en büyük problemlerinden birisi, öğrendiği bilgileri kısa bir zaman sonra unutması ve öğrendiği bilgileri saklayamamasıdır. Hafızasını eğitmeyen insanlar, unutma problemini aşmak için bir bilgiyi onlarca defa tekrar ederler, ama yine de unutmaktan kendilerini koruyamazlar. Çünkü bilgiyi unutmamanın yolu sıklıkla tekrar etmek değil, bilgiyi beyne, beynin çalışma prensiplerine uygun göndermemektir.

İşte Hafıza Merkezi’nin kuruluş amacı, bireylere ve kurumlara bilgileri kolay ve kalıcı bir şekilde ezberlemenin yollarını öğretmektir. Bu amaç doğrultusunda vermiş olduğumuz hizmetlerimizi üç ana başlıkta toplamamız mümkündür:

hafiza1- Merkezimizin en önemli hizmeti, kurslarımıza gelme ya da kurumsal eğitim alma imkânı olmayanlar için hazırlamış olduğu eğitim setleridir. Merkezimiz hafıza eğitimine dair yetmişten fazla interaktif set hazırlamıştır. Merkezimizin hazırlamış olduğu hafıza eğitim setlerini şu ana başlıklar altında toplamak mümkündür:

A- Hafıza eğitimi setleri

B- Branşlara göre hazırlanmış hafıza eğitim setleri

C- Hafıza teknikleriyle yabancı dil öğrenme setleri

D- Çocuk zekâ ve beceri gelişimi setleri

E- Hızlı okuma setleri

Eğitim setleri hakkında detaylı bilgiyi “Eğitim Setlerimiz” linkinden elde edebilirsiniz.

 

kurumsal1012- Merkezimizin hizmetlerinden ikincisi, bünyemizde vermiş olduğumuz eğitimlerdir. Bu eğitimleri şu başlıklarda toplamak mümkündür:

A- Hafıza teknikleri eğitimleri: Bu eğitimlerdeki iddiamız şudur: Kursumuzu bitiren her kursiyer, peş peşe söylenen en az 50 cümleyi kurs bitiminde ezberleyebilmektedir.

B- Hafıza teknikleriyle yabancı dil eğitimleri: Merkezimiz tam 10 dilde hafıza teknikleriyle yabancı dil eğitimleri yapmaktadır. Bu eğitimlerden en çok rağbet göreni, “Hafıza Teknikleriyle Arapça Öğrenme” ve “Hafıza Teknikleriyle İngilizce Öğrenme” eğitimleridir.

C- Hızlı okuma eğitimleri: Bu eğitimimizde ise kursiyerlere hızlı okuma teknikleri öğretilmekte ve bireyin okuma hızı on katına ve daha fazlaya çıkarılmaktadır.

 

3- Merkezimizin hizmetlerinden üçüncüsü, kurumlara verdiğimiz kurumsal eğitimlerdir. Bu eğitimleri de şu başlıklarda toplamak mümkündür:

A- Hafıza teknikleri eğitimi

B- Hafıza teknikleriyle yabancı dil eğitimleri: Merkezimiz tam 10 dilde kurumsal eğitimler vermektedir. Bu diller arasında en rağbet gören diller İngilizce, Arapça, Almanca, Rusça ve Fransızca eğitimleridir.

C- Hızlı okuma eğitimleri

D- Diksiyon ve akıcı konuşma eğitimleri

Bu eğitimlerin her birinde yüzde yüz başarı garantisi sunmaktayız. Kurumsal eğitimlerimiz ile ilgili daha detaylı bilgiyi Merkezimizi arayarak ya da Kurumsal Eğitimler linkini tıklayarak alabilirsiniz.

Merkezimizin hizmetini bir cümle ile ifade edecek olsak herhâlde şu şekilde ifade edebiliriz: Hizmetimiz, bireyi unutmaktan kurtarmak ve bilgiyi kalıcı bir şekilde ezberlemenin mutluluğunu bireye yaşatmaktır.