Anlayarak Hızlı Okuma Uygulaması

 12.90

Anlayarak Hızlı Okuma uygulamamızla, pahalı kurslar olmadan bağımsız olarak okuma hızını istediğiniz seviyeye yükseltebilirsiniz.

Bu uygulama özel olarak seçilmiş idmanlarla;

Sayıları ve kelimeleri hızlı bir şekilde okumanıza,
Konsantre olma yeteneğinizi artırmanıza,
Gözünüzün yanal ve dikey açılarını genişletmenize,
Kelimeleri farklı konumlarda tanıyabilme yeteneğinizin gelişmesine,
Beyninizin tamamlama özelliğinin gelişmesine
Okuma hızınızı önemli ölçüde artırmanıza yardımcı olur.

Daha kısa sürede daha fazlasını okumak harika olmaz mı? Bunun hayatınızı nasıl etkileyeceğini, okul hayatınızdaki çalışmalarınızın ne kadar kolay olacağını düşünün. Veya işinizde hızlı okuma yeteneğini elde etmiş olarak ortaya çıkan farkındalığınızın keyfini çıkarın. Okumanızı bekleyen onlarca kitap mı var? Geliştirdiğiniz hızlı okuma yeteneğiniz ile hepsini çok kısa bir sürede okuyup bilgi denizinde yol almanın tadına varın.

Okuma hızınızı arttırmak zor değildir. Kolay ve eğlenceli göz idmanları ile gözünüzü geliştirin ve okuma metodları ile birbirinden farklı birçok metni okuma hızınızı en az 3 kat artırmış olarak büyük bir keyifle okuyun. Birkaç hafta içinde hayatınızı ve kariyerinizi önemli bir ölçüde değiştirebilirsiniz.

Satın Al

Açıklama

Okumak, bilmenin ve öğrenmenin anahtarıdır.

1- Çok hızlı okuma nedir?

Zaman darlığı ve okunması gereken yazıların çokluğu, bilim adamlarını okuma-görme ve okuma-beyin ilişkilerini incelemeye yöneltmiş, neticede çok hızlı okuma teknikleri ortaya çıkmıştır. Biraz daha açarsak, çok hızlı okuma; gözümüzü tembellikten kurtarıp süratli ve çevik görmeye, görme alanını genişletmeye, okurken gözümüze belirli bir ritim kazandırmaya ve bütün bunlara bağlı olarak gözümüz ve beynimiz arasında çabukluk, kavrama, belleme unsurlarını geliştirip uyumlu hâle getirmeye yönelik, bir dizi teorik anlatım ile aynı okuma süresinde 10-15 misli ya da daha fazla hızlı okuma ve anlama tekniğidir.

2- Hızlı okuma tekniklerini kullanmak niçin önemlidir?

Okumak, bilmenin ve öğrenmenin anahtarıdır. Çünkü insan bilgilerinin %80’den fazlasını okuyarak elde eder. Zaman ise insanın en büyük sermayesidir. Bu sermayeyi zayi etmek hatta öldürmek büyük bir cinayettir. Zamanın nasıl öldürüldüğünü size bir örnek ile anlatalım: 500 sayfalık bir kitapta, yaklaşık 135.000 kelime bulunur. Bir insanın normal okuma hızı ise yaklaşık dakikada 150 kelimedir. Hızlı okuma tekniklerinden habersiz olan bir insan böyle bir kitabı 15 saatte okur. Eğer hızlı okuma teknikleriyle okuma hızını çok değil, 1000 kelimeye çıkarabilseydi, bu kitabı 2,5 saatte anlayarak okuyabilirdi.
Sadece bir kitapta zayi olan 12,5 saat! Birde bu zayiata diğer okunan kitaplardaki kayıpları eklersek karşımıza kocaman bir zarar çıkar. Bu zarardan kurtulmanın tek yolu ise hızlı okuma tekniklerini öğrenerek uygulamaktır. Hızlı okuma, zamandan tasarruftur.
Birçoğunuz zevk için okumak istiyorsunuz. Yeni bir kitap alarak okumaya başlıyorsunuz. 5-10 sayfa da okuyorsunuz. Ama bir türlü kitabı bitiremiyorsunuz. Ya zaman bitiyor, ya da sıkılıyorsunuz. O hâlde alınan bir kitabın tamamını okumanın tek çaresi, hızlı okuma tekniklerini kullanmaktır. Bu sayede zaman yetecek ve sıkılmaya fırsat bulmadan kitabı bitirmiş olacaksınız.

3- Hızlı okuma kabiliyeti doğuştan var olan bir kabiliyet midir? Yoksa çalışılarak kazanılan bir özellik midir?

Hızlı okuma, insanların doğuştan sahip oldukları bir kabiliyet değildir. Bilakis üzerinde çalışma yapılırsa kazanılacak bir kabiliyettir. Dr. Cecil J.Mulline’nin gözlemleme yapmak için açtığı kurslarda, 13 yaşını bitiren ve zekâ seviyesi 75-105 arasında değişen öğrenciler yaklaşık olarak dakikada 3000 kelimeye ulaşabilmişlerdir. Bu gözlemler ispat eder ki, okuma hızı bilimsel yöntemlerle yükseltilebilir.
Ancak doğuştan sahip olunan bazı farklar bu kabiliyetin daha hızlı gelişmesine sebep olabilir. Daha çocukken hafıza eğitimi alan ve göz kaslarını yanal-dikey olarak geliştiren bir kimsenin daha çabuk öğreneceği ve akranlarına kıyasla daha fazla kelime okuyacağı muhakkaktır. Bu da 3-7 yaş arası eğitiminin önemini ortaya çıkarmaktadır. Hafıza Merkezi’miz 3-7 yaş arası çocuk zekâ ve beceri gelişimi setini sizlerin takdirine sunarak bu alanda da başarılı bir hizmet yapmıştır.

4- Kazanılan hızlı okuma kabiliyeti daha sonra kaybedilebilir mi?

Hızlı okuma kabiliyeti; bisiklete binme, araba kullanma ve yüzme gibi bir kere öğrenilince hayat boyu sürüp gidecek olan eylemlerimizdendir. Bu yüzden hızlı okuma kabiliyeti kaybedilmez. Ancak şu kadar var ki, nasıl devamlı yüzen veya sürekli bisiklete binen bir kimse, bu eylemleri arada bir yapanlara kıyasla daha çabuk ve ileridedirler. Aynı bunun gibi, hızlı okuma tekniklerini devamlı kullanan ve egzersiz yapanlar da bu teknikleri arada bir kullananlara kıyasla çok daha çabukturlar ve daha fazla kelime okuyabilirler. Ne kadar fazla egzersiz yapılırsa o kadar gelişme gösterilir. Bununla birlikte, ne kadar da ara verseniz, eski durumunuza asla dönmez ve bu eğitimi almamış birisinden çok daha fazla kelime okuyabilirsiniz.

5- Hızlı okursak anlayabilir miyiz?

Hem de daha iyi anlayabilirsiniz. Çünkü hızlı okuma sayesinde cümlenin başı ile sonu arasında çabuk ilişki kurabileceksiniz. Bu sayede okuduğunuz yazılardaki düşünce akışı beyne kesintisiz olarak ulaşacaktır. Bu ise anlama yüzdenizi pozitif olarak etkileyecektir.

6- Hızlı okuma tekniklerinin tarihçesi

Çok hızlı okuma teknikleri 1940’lı yıllarda başlatılmış bir okuma tekniğidir. İkinci Dünya Savaşı sıralarında İngilizler pilotlara ve gözetleme kulesi görevlilerine havadaki uçakları çabuk tanıyabilmeleri için alıştırmalar yaptırıyorlardı. Aynı yıllarda Amerika’da Ohio üniversitesi öğretim üyelerinden D. S. Renshaw “Tachistoscope” diye adlandırılan bir alet geliştirdi. Bu alette kelimeler saniyenin 1/25, 1/50 ve 1/100’ünde görme penceresinden görülüyor, her açılıp kapanmakla görülen kelimelerin sayısı artıyordu. Böylelikle kısa zaman diliminde daha fazla kelime okuma kabiliyeti geliştirilmeye çalışılıyor, çabuk ve daha geniş alanı görme eğitimleri veriliyordu. 1950’li yıllarda ise hızlı okuma teknikleri, insan beyniyle ilgili yeni bilgilerin ışığında geliştirilerek sistemleştirilmiş ve okullarda uygulanmaya başlamıştır.

7- Okuma hızı nedir ve nasıl ölçülür?

Okuma hızı, kişinin bir dakikalık zaman diliminde okuyabildiği kelime sayısıdır. Etkin okuma yani anlama ağırlıklı okuma hızını hesaplamak için, bir dakikada okumuş olduğunuz kelime sayısını, okunan metinle ilgili soruların cevaplandırılması sonucu bulduğunuz anlama yüzdesi ile çarparsınız. Bulduğunuz sayıyı ise yüze bölersiniz. Çıkan sonuç, sizin dakikada okuduğunuz kelime sayısıdır.
Mesela 10.000 kelimelik bir kitabı 5 dakikada okuduğunuzu farz edelim. Demek dakikada 2.000 kelime okumuşsunuz. Ancak bu 2.000 kelime, okuma hızınız olarak kabul edilmez. Okuma hızınızı belirlemek için, okuduğunuz metin ile ilgili sorular sorulur. Mesela size 10 soru soruldu ve siz bu 10 sorudan 5 tanesini bildiniz. Buna göre anlama yüzdeniz %50’dir.
İşte okuma hızınızı belirlemek için, dakikada okuduğunuz kelime sayısı ile anlama yüzdeniz çarpılır. 2.000 x %50 = 1.000. Demek okuma hızınız, dakikada 1.000 kelimedir.
Bir daha tekrar edecek olursak: Okuma hızı= Dakikada okunan kelime sayısı x Anlama yüzdesi

8- Hızlı okuma becerisini kazanmak için ne yapmalıyız?

Bu soruya bir özdeyiş ile cevap verelim: “Söylemek, öğretmek değildir; dinlemek, öğrenmek değildir. Bir öğrenci ancak yapmakla öğrenir.”
Bu özdeyişi şöyle de ifade edebiliriz: “Okumak, anlamak değildir; anlamak, öğrenmek değildir. Bir öğrenci öğrenmek istediklerini uygulamakla öğrenir.”
Öğrenmek, içinde beceri kazanmayı da bulunduruyorsa uygulama ve pratik yapmanın önemi daha da artmaktadır. Yüzme konusunda yüzlerce cilt kitap okumuş olabilirsiniz, hatta ezberlemiş de olabilirisiniz. Ama denize atlamadan yani yüzme ile ilgili alıştırmalar yapmadan iyi bir yüzücü olamazsınız. Ya da araba kullanmayı teorik olarak çok iyi öğrenebilirsiniz. Ama direksiyon tecrübeniz yoksa trafikte başınız belaya girebilir.
İşte hızlı okuma ve seçmeli okuma yöntemleri de sizin okuma konusunda bundan sonra kazanılmış yetenekleriniz olacaktır. Bu yetenekleri iyice pekiştirmek için bol bol uygulama yapmalısınız. Ne kadar çok egzersiz yaparsanız, o kadar çabuk gelişirsiniz.

9- Hızlı okuma becerisine kaç saatlik bir çalışma sonucunda sahip olabiliriz?

Bu beceriyi kazanma süresi insandan insana göre değişir. İlk 10 saat için % 50’lik bir artış normaldir. Devam eden 10 saat için % 200’lük bir artış hedefiniz olmalıdır. Bir takım zorlanmalar ile karşılaşmanız da normaldir. Çünkü ilkokul birinci sınıftan bu yana edindiğiniz alışkanlıkların ortadan kaldırılması gerekmektedir. Her canlı gibi insan organizması da davranışlarının değiştirilmesine yönelik uygulamalara ilk anda tepki gösterir. Eski alışkanlıklarınızı atmanız ve yenilerini kazanmanız için disiplinli bir çalışma yapmanız gerekiyor. Yapmanız gereken işlem, yeni okuma yöntemlerini otomatik davranış biçiminiz hâline getirene dek özenle çalışmalarınızı sürdürmenizdir.
Hızlı okuma ile ilgili çalışmalar, sonradan kazanılan davranışlar kategorisine girer. Pekiştirme bu çalışmalarda önemli bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Amacınıza uygun olan davranışları otomatik hâle getirmek için beyinde o davranışı kumanda eden merkeze, ilgili sinir kanallarından ne kadar çok alıştırma gönderirseniz, başarı şansınız da o kadar yüksek olacaktır. Hızlı okuma kurslarında başlangıçta 150 kelime okuyan bir okuyucunun 5. günde 550 kelimeye, 10. gün sonunda ise 800 kelimeye çıktığı gözlenmiştir.

10- Uygulamamızda takip edilen yöntem

Anlayarak Hızlı Okuma” uygulamamız 3 bölümden oluşmaktadır.
1. Bölümde: Okuma hataları ve frenleri ile bunlardan kurtuluş yöntemleri öğretilmektedir. Okuma hatalarından kurtulduğunuzda okuma hızınızı %50 artırabileceksiniz.

2. Bölüm: Göz idmanları bölümüdür. Gözünüzün yanal ve dikey görme açısını genişletmek, kelimeleri farklı konumlarında tanıyabilme yeteneğinizi geliştirmek ve gözün algılama hızını artırmak için birçok göz idmanı sizler için hazırlandı. Her idman için de farklı hızlar ayarlandı.

3. Bölüm ise: Okuma teknikleri ve okuma asetatları öğretilmektedir. Her bir bölümde bir okuma tekniği, her bir okuma tekniği ile idman yapabilmeniz için birçok farklı metin ve her metin için farklı okuma hızları var. Ayrıca anlama yüzdenizi ölçecek testler sizler için hazırlandı. Dakikada kaç kelime okuduğunuz ve anlama yüzdeniz otomatik olarak ölçülüyor. Ayrıca dilediğiniz metinleri programa ekleyebiliyor ve okuma hızınızı kendi metinlerinizde ölçebiliyorsunuz.

Reviews

Customers review
0
0 ratings
1 Star
0%
2 Star
0%
3 Star
0%
4 Star
0%
5 Star
0%
Rate it!

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

Write A Review
Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Anlayarak Hızlı Okuma Uygulaması”