Hafıza Teknikleri ile Dini İlimlerin Tahsili

Fıkıh, Tefsir, Hadis ve Akaid gibi dini ilimleri tahsil edenler! Konuları ezberleyemiyor ya da öğrendiklerinizi çok çabuk mu unutuyorsunuz? Öyleyse çözüm, hafıza tekniklerini kullanmak ve dini ilimleri hafıza teknikleriyle tahsil etmektir! Önemli olan çok okumak değil; okuduklarınızı unutmamak ve hafızanızda saklayabilmektir. Yılarca emek vererek fıkıh öğrenenlerin en basit meseleleri bile unutmaları; yıllarca tefsir eğitimi görenlerin bir kaç ayetin iniş sebebini bile hatırlayamamaları; yıllarca hadis ilmi okuyanların hadislerin şerh ve izahlarını unutmaları göstermektedir ki, verilen emekler boşa gidiyor ve kişi bir türlü ilim sahibi olamıyor. Gelin, bu üzücü gidişata şimdi dur diyelim!.. Unutmayın, çok okuyan değil; hafızasında çok bilgi olan alimdir. Çok bilgiyi hafızada tutmanın yolu da hafıza tekniklerini kullanmaktır. Bu eğitim sayesinde dini ilimleri hafıza teknikleriyle tahsil etmenin bütün inceliklerini öğrenecek ve bilgileri kolayca ezberleyebileceksiniz.

Açıklama

Hafıza eğitimi; bir bilginin çabuk, kolay ve kalıcı bir şekilde öğrenilmesini ve ezberlenmesini sağlatan sistemin adıdır. Bu tanımı biraz daha açalım: Bir bilgi avcısını bekleyen üç büyük problem vardır ki, bu problemler çözülmeden sağlıklı bir öğrenme gerçekleşemez. Bu problemler şunlardır: 1. Problem: Ezberleyememe problemidir. Bir metni defalarca okuruz, bir bilgiyi onlarca defa tekrar ederiz, belki bir o kadar da dinleriz; ama yine de o bilgiyi ezberleyemeyiz. Hele bu bilgi fıkıh ve tefsir ilmine ait karışık bir bilgi ise klasik metotlarla bunları ezberlemek gerçekten çok zordur. 2. Problem: Ezberlediğimizi unutmak ve bilgiyi saklayamamaktır. Evet, bilgiyi ezberlemişizdir. Bilgi artık hafızamızdadır. Hatta birkaç defa da bu bilgiyi kullanmışızdır. Ama birkaç gün ya da birkaç hafta sonra bu bilgiyi unuturuz. Hatta birkaç ay sonra bu bilgiyi daha önce ezberlediğimizi bile unuturuz. İşte bu, unutma ve bilgiyi saklayamama problemidir. 3. Problem: Ezberlediğimiz bilgiye ulaşamama ve lazım olduğunda bilgiyi çıkartamama problemidir. Evet, bilgi hafızamızın bir yerindedir; ama neresinde? Bilginin yerini bilmediğimizden dolayı ona ulaşamayız. Buna “yer meçhuliyeti” denilir. Bilgi avcısının bu üç problemini yani ezberleyememeyi, saklayamamayı ve çıkartamamayı öğrendikten sonra diyebiliriz ki: Hafıza teknikleriyle dini ilimlerin tahsili; dini ilimlere ait konuları kolay ve çabuk ezberlemeyi, ezberlediğimiz bilgileri unutmamayı ve sakladığımız bilgilere kolayca ulaşmayı öğreten eğitimin adıdır.